Konkurowanie zostawiamy konkurencji
******* MY DOMINUJEMY ******
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami
Facility Management

Rynek komercyjny

Management

Oferujemy Państwu pełną obsługę administracyjną, która pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału nieruchomości przy jednoczesnej minimalizacji nakładów a maksymalizacji zysków. Prawidłowa i systematyczna analiza rynku nieruchomości, na którą składa się szereg czynników stałych jak i zmiennych pozwala sprostać oczekiwaniom z powierzonej infrastruktury. Naszą rolą jest łączenie oczekiwań właściciela obiektu z potrzebami użytkowników. Przy takim potrzebach, częstokroć przeciwstawnych, należy pamiętać aby realizowane czynności opierały się na najlepszych przyjętych standardach oraz były zgodne z obowiązującym prawem. Każde Nasze działanie podejmowane jest z myślą wpłynięcia na podwyższenie komfortu użytkowania obiektu co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie najemców obiektu czy też poprawy produkcji w przypadku nieruchomości przemysłowych.

Management zachowawczy

 • pełna administracja nieruchomości,
 • prowadzenie księgowości,
 • poszukiwanie najemców,
 • analiza stanu technicznego nieruchomości,
 • komercjalizacja – stały marketing,
 • ocena rynku – utrzymanie na odpowiednim poziomie stawek czynszowych,
 • dbanie o utrzymanie czystości,
 • zapewnienie odpowiedniej ochrony obiektu.

Management rozwojowy

 • analiza wydatkowanych środków pod względem ich efektywności,
 • tworzenie planów inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych,
 • pozyskiwanie funduszy obcych na przeprowadzenie planów inwestycyjnych,
 • analiza sposobu wykorzystywania powierzchni nieruchomości,
 • przygotowywanie rekomendacji na przeprowadzenie zmian, których celem jest dopasowanie nieruchomości do stałych zmian rynkowych oraz ekonomicznych.

Property Services

Pakiet usług property services pozwala na racjonalne koordynowanie i przestrzeganie przepisów – obowiązków nałożonych ustawowo w zakresie utrzymania budynków i budowli; utrzymanie w pełnej gotowości instalacji u rządzeń mających na celu utrzymanie komfortu w użytkowaniu nieruchomości; zapewnianie pakietu działań, których celem jest niedopuszczanie do degradacji oraz zmniejszenia statutu i komfortu powierzonych nieruchomości. Działania te, pomimo zazwyczaj relatywnych nakładów finansowych są często ignorowane przez firmy facility management powodując powolną acz stałą degradację nieruchomości co skutkuje spadkiem atrakcyjności w śród potencjalnych najemców powierzchni handlowej/biurowej/magazynowej/produkcyjnej.

Przeglądy budowlane

 • zapewnienie przestrzegania wymogów z zakresu Prawa Budowlanego jakie nałożone są na właściciela nieruchomości

Projektowanie terenów zielonych, aranżacja wnętrz

 • wykonywanie wizualizacji terenów zielonych oraz powierzchni handlowej
 • realizacja zamierzeń projektowych
 • utrzymywanie i pielęgnacja zieleni wewnątrz oraz zewnątrz budynkowej

Bieżące naprawy

 • bieżące usuwanie uszkodzeń budowlanych
 • analiza awaryjności uszkodzeń infrastruktury w celu wypracowani działań zmierzających do ich minimalizacji lub wykluczania w ponownym powstawaniu

D.D.D.

 • utrzymywanie stałej kontroli nad szkodnikami
 • realizowanie zrządzeń władz gminnych (obowiązkowe tępienie gryzoni)
 • analiza danych w celu określenia stopnia ryzyka zagnieżdżenia się szkodników

Klimatyzacja

 • stała opieka – konserwacja urządzeń grzewczo – chłodniczych
 • analiza urządzeń w celu ich optymalizacji
 • tworzenie planów modernizacyjnych i remontowych

Kontakt i zgłoszenia

Biuro Obsługi Klienta Poznań

ul. Garbary 36

61-868 Poznań

tel.: 61-853-48-30

e-mail: biuro@pknfm.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Oborniki

Bogdanowo 13A/7

64-600 Oborniki

tel: 61-221-53-78

e-mail: biuro@pknfm.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Nowogard

ul. Zamkowa 3c/5

72-200 Nowogard

e-mail: biuro@pknfm.pl