Konkurowanie zostawiamy konkurencji
******* MY DOMINUJEMY ******
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami
Facility Management

Zarządzanie lokalami na wynajem

I. OFERTA

Czym jest zarządzanie mieszkaniami?

Wynajęcie mieszkania w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i sensowny dochód oznacza sporo pracy. Można to zrobić samemu lub zlecić specjalistom zajmującym się zarówno pośrednictwem jak i zarządzaniem. Jest to nowy segment rynku nieruchomości, na którym funkcjonują pośrednicy i zarządcy zwani opiekunami mieszkań. Profesjonalny zarządca posiada doświadczenie i niezbędną wiedzę, które optymalizują proces zarządzania i obniżają jego koszty, korzysta z umów przygotowanych wraz z prawnikiem na bazie wypracowanych przez siebie schematów i standardów. Zarządca posiada także sprawdzoną listę serwisantów i ekip remontowych, a w przypadku pojawienia się problemów z płatnościami jest szczególnie pomocny. Z obserwacji wynika, że najemcy bardziej respektują zarządcę, gdyż wraz ze swoim zapleczem prawnym jest „trudniejszym” przeciwnikiem niż niedoświadczony właściciel. Z kolei doświadczenie pośrednika jest niezbędne, aby w możliwie krótkim czasie wynająć lokal.

 

Dla kogo jest nasza oferta?

Nasza oferta skierowana jest do Właścicieli, którzy ze względu na swoje miejsce zamieszkania, brak czasu lub ochoty nie mają możliwości zajmowania się sprawami związanymi z wynajętymi lokali:
- Dla osób wyjeżdżających za granicę lub do innego miasta.
- Dla inwestorów, którzy posiadają od jednego do nieskończoności lokali na wynajem.

 

Oferta Home Rent w zakresie opieki nad mieszkaniem

Samodzielne zajmowanie się nieruchomością jest złożonym procesem i może przysporzyć właścicielowi niejednego problemu. Najprostszym rozwiązaniem jest powierzenie opieki nad mieszkaniem profesjonalistom, którzy za ok. 10% miesięcznego czynszu przejmą wszystkie obowiązki, od przygotowania mieszkania do wynajmu, poprzez nadzór nad mieszkaniem i przekazywanie właścicielowi dochodu wraz z raportem, aż po prawidłowe zakończenie najmu z końcowym rozliczeniem mediów i kaucji włącznie. Poniżej przedstawiamy skróconą listę naszych obowiązków:

 • Przygotowanie mieszkania do wynajmu;
 • Pozyskanie najemcy;
 • Przygotowanie i podpisanie umowy najmu;
 • Regularne kontrole wynajmowanego mieszkania;
 • Wsparcie serwisowe;
 • Kontrola płatności najemców oraz ewentualną windykację należności;
 • Dokonywanie opłat typu zaliczki na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz mediów, itp.
 • Bieżący kontakt z administratorem budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
 • Reprezentowanie Właściciela na podstawie pełnomocnictwa we wszelkich sprawach przed najemcą oraz innymi podmiotami i urzędami;
 • Przedstawianie comiesięcznych raportów Właścicielowi lokalu z zaistniałych zdarzeń i wykonanych prac;

 

II. ZASADY NAJMU

Poniżej przedstawiamy Państwu standardowe zasady najmu obowiązujące w naszej firmie.

Umowa najmu
Staramy się aby umowa najmu chroniła obie strony w równym stopniu. Zarówno Najemca jak i Właściciel mają swoje prawa i obowiązki. W umowę najmu wpisywane są wszystkie uzgodnienia między stronami. Przed podpisaniem umowy najmu jej treść ustalana jest między Właścicielem nieruchomości a Najemcą. Każda ze stron może się umową wcześniej zapoznać, a w przypadku pytań wyjaśnić swoje wątpliwości.

Okres obowiązywania umowy najmu
Umowa najmu podpisywana jest na czas nieokreślony  z możliwością jej  wypowiedzenia przez żadną ze stron. Okres wypowiedzenia: jeden miesiąc

 

Czynsz i inne opłaty
W umowie najmu wpisywany jest miesięczny czynsz najmu. Najemca zobowiązany jest wpłacać czynsz na wskazane w umowie konto, zazwyczaj do 5 dnia miesiąca. Poza czynszem najmu Najemca ponosi koszty zużycia mediów. W tym przypadku istnieją 3 możliwości rozliczania się z tych kosztów:

 •  Najemca wraz z czynszem wpłaca miesięczną zaliczkę, z której regulowane są należności za media. Dzięki takiemu rozwiązaniu Najemca nie musi pilnować terminów płatności, gdyż ten obowiązek pozostaje w naszej gestii;
 • Najemca sam reguluje płatności za media wpłacając należności bezpośrednio odpowiednim dostawcom, nam natomiast przekazuje raz na kwartał potwierdzenia dokonanych wpłat;
 • Najemca przepisuje na siebie umowy z dostawcami mediów i sam dokonuje płatności na postawie rachunków dostarczonych mu przez dostawców mediów. Po zakończeniu umowy najmu umowy muszą ponownie zostać przepisane na Właściciela.

 

Przekazanie lokalu
Po podpisaniu umowy najmu spotykamy się z Najemcą na terenie nieruchomości w celu protokolarnego jej przekazania. Do protokołu wpisywane jest stan i wyposażenie lokalu. Spisywane są stany liczników, które będą stanowiły podstawę do dalszych rozliczeń. Najemca otrzymuje od nas klucze.

Po wygaśnięciu umowy najmu spotykamy się ponownie w celu odebrania od Najemcy nieruchomości. W tym dniu również sporządzany jest protokół, który zawiera stan lokalu, jego wyposażenie, stany liczników. Po dokonaniu takiego odbioru, na podstawie spisanych stanów liczników dokonywane jest końcowe rozliczenie i zwrot kaucji.

 

  Bieżąca obsługa
W trakcie trwania umowy najmu to my zajmujemy się obsługą wynajmowanej   nieruchomości. Jesteśmy do dyspozycji Najemcy i pomagamy mu we wszystkich kwestiach dotyczących bieżącej obsługi. Jesteśmy w stanie zorganizować konieczne naprawy, sprzątanie, ubezpieczyć nieruchomość czy doposażyć ją w potrzebne elementy. Najemca może się do nas zgłaszać z każdym problemem czy zapytaniem.

Kontakt i zgłoszenia

Biuro Obsługi Klienta Poznań

ul. Garbary 36

61-868 Poznań

tel.: 61-853-48-30

e-mail: biuro@pknfm.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Oborniki

Bogdanowo 13A/7

64-600 Oborniki

tel: 61-221-53-78

e-mail: biuro@pknfm.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Nowogard

ul. Zamkowa 3c/5

72-200 Nowogard

e-mail: biuro@pknfm.pl